โอกาสของการประยุกต์ใช้และการพัฒนาพุ่มไม้คู่มือทรงกระบอกที่มีคุณภาพ

เผยแพร่:

2022-09-02 17:50

พุ่มไม้คู่มือทรงกระบอกที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์หน้าที่ของมันคือการแนะนำการสนับสนุนและค้นหาฟังก์ชั่นการชี้นำคือเพื่อให้แน่ใจว่าในกระบวนการเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์และแม่พิมพ์คงที่สามารถมั่นใจได้ว่าการจัดตำแหน่งปกติเพื่อป้องกันไม่ให้แม่พิมพ์ออกจากสถานที่สูญเสียฟังก์ชันพื้นฐานที่สุดและใช้งานไม่ได้

http://en.mucka.cn/news/Cheapest-Cylindrical-guide-bush-introduces-the-knowledge-of-guide-bushes-120.html

บทบาทของพุ่มไม้คู่มือทรงกระบอกที่มีคุณภาพในเครื่องมือกล:

1.พุ่มไม้คู่มือทรงกระบอกที่มีคุณภาพสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยในแง่ของเทคโนโลยีชั้นสูงตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้องและความเร็วในการทำงานสูง

2.พุ่มไม้คู่มือทรงกระบอกที่มีคุณภาพเป็นรูปแบบดั้งเดิมของการป้องกันสำหรับเครื่องมือเครื่องจักร

3.ในสาขานี้แขนคอลัมน์คู่มือถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีบทบาทในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าของชิปและวัตถุมีคมอื่นๆด้วยมาตรการโครงสร้างบางอย่างและเครื่องขูดที่เหมาะสมของเหลวระบายความร้อนยังสามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวกรองเข้า

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมอื่นๆความต้องการสำหรับพุ่มไม้คู่มือและพุ่มไม้คู่มือเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์แม่พิมพ์ยังเพิ่มขึ้นสัดส่วนของพุ่มไม้คู่มือทรงกระบอกที่มีคุณภาพในการนำเข้าและส่งออกแม่พิมพ์สูงถึง45-73%

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง