รายละเอียดสินค้า

ซีรีย์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยหมุดนำทาง, บูชไกด์, บุชตรงกลางแบบหล่อลื่นตัวเอง, บุชไกด์ทรงกระบอก, ขอบน้ำ drawbar, ปลอกหล่อลื่นตัวเอง, ปลอกอีเจ็คเตอร์, ใบมีดอีเจ็คเตอร์, หมุด EJE ctor แบบก้าวในแหล่งกำเนิดและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำอื่นๆที่เป็นไปตามมาตรฐาน hasco, D-M-E,M Isumi

โทรศัพท์:

คำสำคัญ: แขนคู่มือขอบน้ำผู้ผลิตแม่พิมพ์แม่พิมพ์ OEM

Guide sleeve straight sleeve thimble cylinder mold needle mold supplies non-standard mold customization mold OEM

ข้อความออนไลน์